bel ons

Nieuwbouw

Een nieuwbouw- of verbouwproject is een zeer gecompliceerd en tijdrovend proces, waarbij het uiteindelijke kostenplaatje vaak erg ondoorzichtig is. Door te kiezen voor een bouwpartner die in staat is het bouwproces integraal aan te sturen én uit te voeren, een partij die de know-how en ervaring bezit met betrekking tot alle aspecten van vergunningen, techniek en beheer en onderhoud, zal naar onze overtuiging leiden tot een kwalitatief beter resultaat, binnen de vooraf gestelde tijd en lagere kosten.

Afspraak maken

Onderstaand een aantal door ons gerealiseerde nieuwbouw projecten