bel ons

Werkwijze

Wij hebben onze dienstverlening gebaseerd op 3 pijlers:

 

  • Planvorming
  • Realisatie
  • Beheer & Onderhoud

 

Een bouw- of verbouwproject is een zeer gecompliceerd en tijdrovend proces, waarbij het uiteindelijke kostenplaatje vaak erg ondoorzichtig is. Door te kiezen voor een bouwpartner die in staat is het bouwproces integraal aan te sturen én uit te voeren, een partij die de know-how en ervaring bezit met betrekking tot alle aspecten van vergunningen, techniek en beheer en onderhoud, zal naar onze overtuiging leiden tot een kwalitatief beter resultaat, binnen de vooraf gestelde tijd en lagere kosten.

 

In de werkwijze van Okma Bouw staan de volgende aspecten centraal:

 

Duidelijkheid over (ver)bouw of renovatieproces

Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de kosten; geen verrassingen achteraf.Een heldere planning en tussentijds overleg met het bouwteam, waar de klant onderdeel van is, zorgen voor een kwalitatief eindresultaat binnen de afgesproken tijd.

 

Energieneutrale benadering

De energiecomponent wordt bij elke opdracht grondig bekeken. Samen met de klant worden afwegingen gemaakt ten aanzien van kosten en opbrengsten.

 

Aandacht voor interieur en vormgeving

In de afwerking gaat het om details. Deze hebben met techniek te maken maar ook met persoonlijke smaak van de klant. Geen mens is hetzelfde, dus is ook geen huis gelijk.

Het optimaal rekening houden met persoonlijke (woon)wensen vraagt om goed overleg en een goede planning. In de planfase wordt desgewenst nauw samengewerkt met (binnenhuis)architecten.

Afspraak maken